År 2005 fick Linköpings stadsmission ett telefonsamtal från ordföranden i Metodistförsamlingen i Linköping som undrade om vi hade behov av deras kyrka Metodistkyrkan, eller som den också kallas, Emanuelskyrkan.

Efter många samtal ledde det först fram till att församlingen beslutade om att gratis överlämna kyrkan till Stadsmissionen – ett unikt beslut för församlingen och en milstolpe i Stadsmissionens historia – och sedan att kyrkan fick bli platsen för ett café. Caféet öppnade portarna i januari 2008.

Stadsmissionens Café bedrivs som ett socialt företag där det skapas möjligheter för människor att växa genom arbetsträning, praktikplatser och sysselsättning.

Linköpings Stadsmissions sociala företag har en dubbel affärsidé – att utveckla människor och att producera och sälja varor och tjänster.

På Stadsmissionen möter vi människor som inte har makten över sitt eget liv, som inte har ett bärande nätverk när svårigheter möter och som saknar materiella tillgångar. Vårt sociala företag hjälper den enskilde att uppnå egenmakt, bärande nätverk och möjlighet att själv klara sig ekonomiskt. Målet är att den enskilda människan ska bli integrerad i samhället och återupprättad som individ.